Affärsidé & Vision

 

Vår övertygelse

Ett företags motor, är medarbetarna. Kort och gott: Du och dina kollegor.

Ju bättre du trivs på ditt arbete och ju bättre du mår – desto mer effektiv och produktiv blir du.

För företag som inför ett strategiskt hälsoarbete, finns därför stora sociala och ekonomiska vinster att hämta. Förutom lagens krav att förebygga ohälsa, så kommer även medarbetare och kunder i framtiden kräva att en tydlig hälsostrategi finns.

Hälsofrämjande insatser gör att medarbetarna mår bättre. Detta leder till förbättrad effektivitet och produktivitet – vilket gör företaget mer lönsamt. Detta är en av de bästa investeringarna ett bolag kan göra för att bli starkare för framtiden.

 

Affärsidé

Vi undersöker organisatoriskt, fysiskt och psykiskt, samt socialt välbefinnande hos medelstora och stora organisationer och företag (minst 50 anställda). Med hjälp av vårt avancerade analyssystem kan vi se hur en organisation och dess medarbetare mår på djupet. Efter en nulägesanalys på ert bolag rekommenderar våra experter specifika åtgärder. Hälsostrategin sammanfattas i en Affärsplan Hälsa, så att företaget kan arbeta strukturerat och långsiktigt med implementationen.

 

Hälsostrategin innehåller:

•  Mål
•  Strategi
•  Handlingsplaner
•  Uppföljning

 

Vår Vision

Vi vill förändra synen på hur organisationer och företag arbetar med hälsa, genom att göra CHR till ett allrådande koncept inom svensk företagskultur.

Vi vill ta ett unikt helhetsgrepp på hälsoarbetet och hjälpa bolag att implementera det som en prioriterad strategi, från ledningsnivå till varje enskild anställd.

Detta kommer att öka våra kunders produktivitet och göra dem till en mer attraktiv arbetsplats.