Bakgrund

 

Man talar ofta om att arbetsmiljön har blivit bättre genom åren. Det är i de flesta fall sant för den fysiska arbetsmiljön. Men den psykosociala miljön har blivit klart sämre i Sverige. Enligt Arbetsmiljöverket har antalet anmälda arbetssjukdomar ökat med 50 %, de senaste fyra åren, på grund av organisatoriska och sociala orsaker. De påvisar även att den psykisk ohälsan på våra arbetsplatser, är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Detta faktum kostar företagen otroligt mycket pengar.

En nyligen publicerad treårig studie med Nordiska ministerrådet som initiativtagare visar att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har betydelse för produktivitet och lönsamhet.

 

 

 

”Det är ingen tvekan om att medarbetarnas hälsa bör inta en central plats i arbetet med att systematiskt utveckla och styra verksamheten i en organisation.”

 

Håkan Wiklund
Professor Kvalitetsteknik
Luleå tekniska universitet

 

Med Sturebadet Health vill vi förändra synen på hur företag arbetar med hälsa. Vi vill ta ett unikt helhetsgrepp på hälsoarbetet och hjälpa företag och organisationer att implementera det som en prioriterad strategi, från ledningsnivå till varje enskild anställd. Detta kommer att öka våra kunders produktivitet och göra dem till en mer attraktiv arbetsplats.