CHR-index – Corporate Health Responsibility Index

 

De allra flesta känner till begreppet CSR, Corporate Social Responsibility – ett socialt ansvar, eller ett hållbart företagande, som fler och fler bolag försöker leva upp till. Detta innebär att företag tar ett ansvar i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

Vi anser att samma tankesätt borde finnas kring det viktigaste vi har: Vår egen och andras hälsa.

Vi vill lansera ett nytt begrepp:

CHR-index, Corporate Health Responsibility Index

CHR innebär att ni och vi som bolag har ett hälsoansvar. Att det finns en långsiktig strategi för hälsoarbetet och att denna prioriteras lika högt som alla andra strategier inom verksamheten.

Den enskilda individen har förstås ytterst ansvar för den egna hälsan, men när det gäller hälsans koppling till arbetslivet, finns ett stort ansvar hos arbetsgivaren. Detta krav finns idag till och med formulerat i svensk lag.

Vi vill visa att genom långsiktigt arbete med CHR får ni möjligheten att skapa en sund och mer effektiv verksamhet, som gör er starka för framtiden.

Vårt CHR-arbete hos kund kan sammanfattas i tre steg. Resultatet blir en hälsostrategi som kommer att utveckla er arbetsmiljö, era medarbetare och er produktivitet.

Begreppet CHR vill vi sprida över hela företagssverige. För allas skull.