Din roll

 

Sturebadet Health söker kontinuerligt duktiga konsulter som kan hjälpa oss i vår verksamhet. Tre typer av konsulter som vi behöver:

 

Anställd konsult

Vi anställer duktiga människor med mångårig erfarenhet inom framförallt HR och management. Vi utbildar den framtida konsulten i vårt analysverktyg och vår arbetsprocess. Konsulterna ska ha breda kunskaper, eftersom de ska behärska att driva egna strategi- och implementeringsprojekt. Våra anställda konsulter är främst baserade i Stockholm.

 

Strategikonsult

Konsult med ett antal års erfarenhet inom HR, management eller medicin. Vi utbildar konsulten i vårt analysverktyg, vår arbetsprocess, managementverktyg och sälj. Strategikonsulten kommer framförallt att driva egna strategiprojekt. Han/hon representerar Sturebadet Health ute hos kund och följer vår detaljerade arbetsprocess. Säljansvaret ligger hos konsulten, men vårt säljteam kommer även att bistå. Strategikonsulten är baserad i någon av landets mellanstora eller stora kommuner.

 

Expertkonsult

Expertkonsult med mångårig erfarenhet inom HR, management, medicin, friskvård eller någon annan nisch där vi behöver extra kompetens. Expertkonsulten representerar sitt egna bolag ute hos kund, och hyrs in för punktinsatser eller längre projekt, framförallt när den framtagna strategin ska implementeras. Expertkonsulten kan vara del i ett annat bolag, som vi tecknar ett samarbetsavtal med, eller vara enmanskonsult. Expertkonsulten är framför allt baserad i Stockholm, Göteborg eller Malmö.