Forskning

 

Sedan år 2000 har det kommit 200 000 studier om kost och 158 000 om fysisk aktivitet. Ett antal studier som berör arbetsliv, hälsa och produktivitet:

 

Arbetsmiljöns påverkan på hälsan och produktiviteten

Forskning visar att en god arbetsmiljö och goda villkor för prestation inte bara leder till en ökad produktivitet, utan även till mindre ohälsa och lägre sjukfrånvaro. När individen känner att han eller hon presterat bra, kommer känslan av lust. Vid lust bildas en anabol process som är uppbyggande för människan – hormoner frigörs som har en hälsofrämjande effekt. Företag kan tjäna mycket pengar på att ta ett helhetsgrepp kring de förutsättningar som påverkar medarbetarna. Både i form av ökad produktivitet och i minskade sjukskrivningskostnader.

Läs mer:

Working environment and productivity

Kontorsmiljön påverkar hälsa, trivsel och arbete

 

 

Psykosocial arbetsmiljö – där stress föds

Enligt Arbetsmiljöverket har antalet anmälda arbetssjukdomar ökat med 50 %, de senaste fyra åren, på grund av organisatoriska och sociala orsaker. De påvisar även att den psykiska ohälsan på våra arbetsplatser, är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Företag som arbetar systematiserat med att för förbättra sin psykosociala arbetsmiljö, samt med att fånga upp personer i riskzonen – kan göra stora sociala och ekonomiska vinster.

Läs mer:

Belastande arbetsförhållanden kan leda till arbetsrelaterad stress

Beräkna kostnader för sjukfrånvaro

Stress i arbetslivet inspekteras över hela landet

 

Epigenetik – påverka ditt arv

Forskning har visat att våra gener kan påvisa ökad risk för sjukdom, beroende på arv från föräldrar och släkt. Både arv och miljö är viktiga för utvecklingen av många sjukdomar och epigenetiken, kroppens system för att bestämma vilka gener som skall vara påslagna, kan ses som länken mellan dessa två faktorer. Detta innebär konkret att privatpersoner som anpassar sin livsstil, och företag som individualiserar sina åtgärder inom medicin och friskvård, kan minimera risken för vissa sjukdomar, som cancer, diabetes, schizofreni och hjärt- och kärlsjukdom.

Läs mer:

Det nya arvet

Epigenetik hett forskningsområde – länkar samman arv och miljö