Kundens fördelar

 

Hälsofrämjande insatser gör att medarbetarna mår bättre. Detta leder till förbättrad effektivitet och produktivitet – vilket gör företaget mer lönsamt. Detta är en av de bästa investeringarna en organisation eller ett bolag kan göra för att bli starkare för framtiden.

 

Några exempel på positiva effekter:

  • Ökad lönsamhet
  • Nöjdare, friskare och mer produktiva medarbetare
  • Bättre fysisk och psykosocial arbetsmiljö
  • Ger struktur och helhetssyn
  • Minskad personalomsättning
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Attraktivare arbetsplats
  • En helhetslösning inom området hälsa
  • Lagkrav inom arbetsmiljö- och hälsoområdet uppfylls