Ledning och styrelse

 

 

Ledning

Magnus Helgesson

Håkan Ericson

Styrelse

Helene Kugelberg
Utbildad till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm. Anställdes som ekonomichef för Sturebadskoncernen 2006 och blev VD för Sturebadet 2010, koncernchef sedan våren 2017.

Eva Boström
Beteendevetare med 25 års erfarenhet av ledar- och grupputveckling med speciell inriktning på förändringsledning och förändringskompetens. Ansvarig projektledare sedan 1998 i genomförandet och utvärdering av organisationsanalyser inom HR området Diskussionspartner inför ledar-, chefs-, och medarbetarutveckling som direkt är kopplat till organisationens behov. Bygger upp HR-funktioner och strukturer för HR.

Mikael Lönn
Läkare och Beteendevetare (fil. kand.) med mer än 30 års erfarenhet av företagande och entreprenörskap inom bland annat medicinsk verksamhet. Företagsledare, styrelseproffs och finansiell investerare.

Hans G Svensson
Beteendevetare med 25 års erfarenhet från ledande befattningar i näringsliv och offentlig sektor bl.a. VD Försäkringskasseförbundet, Statssekreterare i Socialdepartementet, Kommunikationsdirektör Skandia. Är bl.a. Ordförande i Svenska Re, Sophiahemmets Rehabcenter och ledamot av Rikskorpens förbundsstyrelse.