Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

 

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

För att främja god hälsa på arbetsplatsen är det viktigt med ett fungerande arbetsmiljöarbete. Om ett företag vill satsa på en långsiktig och hållbar CHR-strategi, är därför SAM en viktig faktor.

SAM (AFS 2001:1) beskriver arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljöarbetet: Att undersöka, genomföra och följa upp så att ohälsa och olycksfall förebyggs i företaget. I vårt strategiprojekt upptäcker vi eventuella brister och kan hjälpa er att få ett fullgott Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Företag som inte följer SAM kan få sanktionsavgifter upp till en miljon kronor och Arbetsmiljöverket kommer enligt uppgift att öka antalet inspektioner under 2015.