Vad gör oss unika?

 

 

  • Vi förstår att medarbetarna är företagets motor. Friska och motiverade medarbetare, som har samma vision som bolaget, presterar bättre – vilket ger ökad produktivitet och därmed förbättrad lönsamhet för företaget.
  • Vårt CHR-koncept innebär att vi tar ett helhetsgrepp på hälsoarbetet och hjälper bolag att implementera det som en prioriterad strategi, från ledningsnivå till varje enskild anställd.
  • Vi undersöker både den organisatoriska hälsan och den medicinska hälsan, på alla nivåer i bolaget, vilket ger en unik helhetsbild. Sedan erbjuder vi en tydlig strategi hur företaget hanterar kritiska områden.
  • Vi har ett avancerat BI-system, som utvecklats under många år, som samlar in data från organisationen och sammanställer den för analys.
  • Vi har erkänt kompetenta medarbetare och konsulter, inom både HR, management och medicin.
  • Vi gräver djupare än våra konkurrenter och kan hitta kärnan på problem och bearbeta den, istället för att fokusera på symptom.
  • Vi har en tydlig och effektiv arbetsprocess som är enkel att förstår för kunden och som fungerar.